Beste deelnemer,

Super dat je deel wil nemen aan de pilot houtketen om zo het potentieel van €206 miljoen voor het hoogwaardig hergebruiken van hout te benutten. Dit biedt kansen voor jouw bedrijf om waardevolle houtproducten te ontwikkelen, waarmee je bijdraagt aan de circulaire economie.

Resultaten van deze pilot houtketen

  • Door middel van intake interview kan je aangeven op welke manier de pilot voor jou succesvol is
  • Met de deelnemende bedrijven realiseren we een pilot waarbij we de fysieke stromen hoogwaardig hergebruiken (van selectief slopen tot en met (her)ontwerpen van waardevolle producten)
  • Uitvoeren pilotketen
  • Ontwikkelen van een business case waarbij het inzichtelijk wordt wat de omzet en winstpotentie is per deelnemend bedrijf

Meer lezen?

  • Lees hier de resultaten van het MRA onderzoek waar de potentie voor het hoogwaardig benutten van hout uit Bout & Sloop verder staat toegelicht

Vragen?