Design & Do

Vanuit het door ons ontwikkelde proces- en analysemodel Design & Do kan jouw organisaties of regio stappen zetten richting de nieuwe economie. Dit model bestaat uit verschillende fasen, die aansluiten bij de specifieke vraag van onze opdrachtgever. Met onze 10+ jaar ervaring in effectief innoveren, implementeren wij met onze opdrachtgevers nieuwe (business)kansen: door intern goed te luisteren naar wat er speelt in de organisatie of regio en extern steeds op de hoogte te zijn van wat er speelt in de markt en de samenleving.

Wij geloven in continue samenwerking. Daarom werken wij met abonnementsmodellen waarbij het mogelijk is om in elke fase in te stappen. Zo kan je starten met het opstellen van een kansenkaart door middel van Research & Mapping, waarmee de kansen voor jouw organisatie of regio in kaart worden gebracht. Vervolgens kan de Ambition & Strategy geformuleerd worden, waarmee het nieuwe economische perspectief inzichtelijk wordt: New Economy 2030. Belangrijk is om de nieuwe propositie te toetsen in de markt of regio en met Creation & Ideation kan je de nieuwe propositie realiseren, waarna wij gezamenlijk overgaan in de Implementation fase. Zo is Design & Do het simpele fasemodel om het economische perspectief in kaart te brengen en te implementeren.

Benieuwd waar jij met je organisatie in kunt stappen? Neem contact op met ons via 070 392 02 12 of info@dr2neweconomy.com

Research & Mapping

De urgentie om aan de slag te gaan met de wereldwijde doelstellingen van de Sustainable Development Goals, Parijs Akkoorden en de door het Rijk geformuleerde doelen voor 2030 en 2050 is voor iedereen duidelijk. Dr2 New Economy maakt een kansenkaart, door middel van zowel kwalitatieve (gesprekken) als kwantitatieve (data) methoden en komt zo tot een gedegen inventarisatie van het huidige waardemodel om de nieuwe mogelijkheden voor je organisatie of regio te bepalen. In deze analyse worden zowel de interne als de externe factoren meegenomen. De kansenkaart is het ideale instrument om vervolgens uw visie en strategie te versterken en biedt een startpunt om stappen richting de nieuwe economie te zetten.

Met diepgaande kennis van zaken brengen wij de kansen voor jouw organisatie of regio in kaart.

Ambition & Strategy

In de dynamische- en veranderlijke wereld is het van belang om in te kunnen spelen op de toekomstige marktvraag of regionale doelstellingen, in relatie met zowel de eigen belangen als externe factoren. Wij creëren samen met onze opdrachtgevers een nieuw economisch perspectief door de huidige strategie te versterken naar een ambitie die aansluit bij de wens van de huidige klant of regio én de toekomstige. Zo maken wij het mogelijk aan de slag te gaan met kansrijke ideeën en stappen te zetten in de nieuwe economie, zodat uw organisatie meer kan verdienen met dezelfde of minder middelen.

De ontwikkeling van een nieuw economisch perspectief dat aansluit bij jouw organisatie of regio: New Economy 2030.

Creation & Ideation

Innoveren is experimenteren en alleen door te doen en te leren kan een transitie in gang worden gezet. In een iteratief traject van twee maanden kan je gezamenlijk met andere organisaties je propositie aanscherpen en de kansen toetsen in de markt. Wij blijven niet binnen zitten discussiëren en heroriënteren maar gaan samen met de doelgroep creëren, om de beste market-product fit te realiseren zodat je direct met je ambities aan de slag gaat en zo meerwaarde creëert voor de doelgroep en samenleving.

Experimenteer en valideer hoe je nieuwe concept, propositie of product aansluit bij de behoefte van de markt of regio.

Implementation

Het implementeren van een nieuw product of dienst blijft een iteratief ontwikkelproces waarbij continuïteit en klantcontact van groot belang zijn. De nieuw geformuleerde ambities worden geïmplementeerd waarbij Dr2 New Economy functioneert als inhouse (business)developers met uw organisatie mee in deze implementatiefase. Het slagen van de implementatie is afhankelijk van meerdere interne- en externe factoren en vereist innovatief vermogen. Onze experts begeleiden dit proces door goed in contact te blijven met de organisatie en de eigen medewerkers, de klant en de externe factoren. Zo wordt het grootste potentieel gerealiseerd en wordt het nieuwe perspectief geïmplementeerd.

Realiseer je nieuwe ambitie: New Economy 2030