Blogs

Kansrijke business cases voor ‘urban mining’ reststromen uit Bouw & Sloop en E-waste in de MRA

Welke kansen liggen er voor het hoogwaardig benutten van de reststromen uit Bouw & Sloop en E-waste in Metropoolregio Amsterdam (MRA)? Met die vraag zijn Metabolic en Dr2 New Economy de afgelopen maanden het veld in gegaan en hebben zij kansrijke substromen voor circulaire verdienmodellen geïdentificeerd.

Inmiddels zijn de veelbelovende resultaten beschikbaar en omdat Dr2 New Economy en Metabolic geloven in de kracht van het delen zijn alle inzichten openbaar gemaakt. De links naar de online database, de casussen, de ontwikkelde rekenmodellen en de kansrijke circulaire business cases staan hieronder vermeld. Alle inzichten gebundeld zijn via onderstaande links te benaderen:

 

Metrics & Data Bronnen & Database: MRA Bouw & Sloop en E-waste.

Aan de publicatie van de database zijn meerdere werksessies voorafgegaan waarbij meer dan 40 stakeholders input leverden over de potentie van de circulaire verdienmodellen. Tijdens deze sessies zijn de inzichten uit wetenschappelijke data getoetst aan de markt, waardoor de inzichten voor ketenpartners toepasbaar zijn geworden.

Klik op de betreffende casus om de PDF te downloaden waarin de bevindingen staan van de eerste werksessie op 11 september:

  1. Casus Inzameling: Scheiden vervuilende fracties
  2. Casus: Hout: Van hout weer :’hout’ maken
  3. Casus Isolatie: Isolatie hoogwaardig hergebruiken
  4. Casus Gipsplaat: Gipsplaat recyclen tot gipsplaat
  5. Klik hier om de PDF te downloaden waarin de bevindingen staan van alle E-waste sessies op 11 sept

 

Tijdens de tweede business case sessie, op 25 september j.l., presenteerden wij de meest kansrijke business cases en toetsen wij de haalbaarheid bij betrokken partijen. Het doel was de kennis, ervaring en visie van het bedrijfsleven in de MRA ten volle te benutten. Daarom vroegen we alle aanwezigen die met ons circulair wilden werken informatie die van belang was voor de cases mee te nemen of toe te voegen aan de door ons ontwikkelden rekenmodellen:

  1. Rekenmodel Casus Inzameling: Scheiden vervuilende fracties
  2. Rekenmodel Casus Hout: Van hout weer ‘hout’ maken
  3. Rekenmodel Casus Isolatie: Isolatie hoogwaardig hergebruiken
  4. Rekenmodel Casus Gipsplaat: Gipsplaat recyclen tot gipsplaat

 

Uit deze werksessies bleek dat er veel potentie wordt gezien in circulaire verdienmodellen en dan met name op het gebied van Bouw & Sloop. Daarnaast is er veel animo onder het bedrijfsleven om deze nieuwe circulaire verdienmodellen door samenwerking in de regio te realiseren.

Wil jij ook aan de slag met concreet testen van de potentie van jouw circulaire verdienmodel door middel van pilot projecten?
Neem contact op met Pepijn Duijvestein via +31 6 41 33 38 89 of pepijn@dr2neweconomy.com