Actueel

Concreet inzicht in de mogelijkheden voor een circulaire maakindustrie provincie Overijssel

Als je wil weten hoe je concreet aan de slag kan gaan met circulaire verdienmodellen wil je inzicht in wat de mogelijkheden zijn. Met dit vraagstuk als uitgangspunt zijn we aan de slag gegaan met de verkenning van de impact van het circulair realiseren van een aantal veel voorkomende producten uit de Overijsselse maakindustrie. Voor de volgende productcategorieën is een verkenning uitgevoerd naar de circulaire kansen: Zoutstrooier, Uninterruptible power supply (UPS) systemen, Industrial Food processors, CNC-systemen en High-tech radar systemen. Deze inzichten zijn benut in de Regionale Transitieagenda (RTA) Maakindustrie van de provincie Overijssel en uitgewerkt in factsheets.

De ontwikkelde factsheets geven inzicht in de factoren die van invloed zijn op de maakindustrie en illustreren tevens wat de kansen zijn voor de Overijsselse circulaire maakindustrie. We zijn trots dat onze factsheets en bijbehorende database nu openbaar beschikbaar zijn zodat iedereen zelf inzicht heeft en kan experimenteren met de mogelijkheden die de circulaire economie biedt.

Maakindustrie: razendsnelle innovaties en slimme systemen
De veranderingen in de maakindustrie gaan razendsnel. Uniforme massaproductie is getransformeerd naar ‘persoonlijk’ en ‘op maat’, technologische innovaties maken producten up-to-date en digitaal is de standaard geworden. Trends als the Internet-of-Things en de inzet van Big Data bieden bedrijven uit de maakindustrie dan ook enorme kansen. Door bijvoorbeeld sensoren in te bouwen kunnen systemen zelf meten wanneer bepaalde onderdelen aan vervanging toe zijn, waardoor de levensduur van producten verlengd kan worden met slimme toepassingen. Zo gaan innovaties sneller en worden producten slimmer en beter afgestemd op de veranderlijke wensen van de klant.

Wat maakt de maakindustrie zo interessant voor nieuwe verdienmodellen?
In complexe en intelligente systemen wordt veel gebruik gemaakt van waardevolle en schaarse metalen en voor verschillende grondstoffen bestaan er risico’s voor leveringszekerheid. Daarom is het van belang om na te denken hoe grondstoffen op een hoogwaardige manier kunnen worden ingezet, om zo de kansen die de innovaties in de sector bieden nu én in de toekomst te kunnen benutten.

Het elektronisch afval (e-waste) afkomstig uit dit type high-tech producten kan vaak nog slecht verwerkt worden waardoor de waarde van de componenten en materialen verloren gaat. Het winnen en bewerken van deze grondstoffen is zeer energie intensief met een hoge milieu-impact als gevolg. Enkele componenten bevatten 1000 keer meer waarde dan de materialen waar deze uit voortkomen. De vraag naar deze materialen en componenten gaat stijgen waardoor het ook van belang is na te denken hoe deze componenten behouden kunnen worden, dit biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen waarmee milieu-impact wordt voorkomen en deze schaarse materialen behouden blijven.

De factsheets bieden inzicht in de kansen voor circulaire verdienmodellen die zijn gericht op het behouden van de waarde van het product. De verschillende manieren van waardebehoud in de circulaire economie tonen aan dat er veel kansen liggen voor bedrijven in Overijssel. Met nieuwe verdienmodellen kunnen bedrijven meer waarde creëren met minder middelen en worden ze minder afhankelijk van de aanvoer van schaarse (virgin) grondstoffen en kritische materialen. Door met nieuwe verdienmodellen van het verkopen van producten naar het aanbieden van diensten over te gaan worden grondstoffen efficiënter gebruikt en zal de waarde van grondstoffen op product-, component- en materiaal niveau behouden blijven. Daarnaast is het mogelijk met de huidige producten meerdere gebruikers te bedienen.

Openbare database en factsheets
Dr2 New Economy gelooft in de kracht van het delen om innovatie te bereiken; daarom is zijn de factsheets en databases beschikbaar voor iedereen die meer inzichten wil in de kansen voor de maakindustrie. Alle factsheets en databases zijn opgenomen in de Regionale Transitieagenda’s van de maakindustrie in Overijssel.

Impact van dit project

‘Doordat we inzichtelijk maken voor welke grondstoffen er risico’s zijn m.b.t. leveringszekerheid en ook laten zien welke materialen de meeste CO2 impact hebben, wordt het mogelijk concreet nieuwe materialen en verdienmodellen in te zetten om toch economische kansen te blijven benutten.’Pepijn Duijvestein (Dr2 New Economy)

“Het is lastig om omvangrijke en zeer diverse grondstofstromen te identificeren in de maakindustrie. Door op productniveau te kijken wordt goed duidelijk wat de mogelijke bijdrage van de maakindustrie kan zijn aan grondstoffenreductie en CO2 besparing. Ook het economisch potentieel voor de regionale economie is groot. Door deze kansen inzichtelijk te maken kunnen we betere beleidskeuzes maken.”  Jos Mulder (Provincie Overijssel)

Voor meer informatie over de openbare database, en de Regionale transitieagenda Maakindustrie neem contact op met pepijn@dr2neweconomy.com.

Documenten