Blogs

Ketenakkoorden in de praktijk

 

Waar DR2 New Economy al eerder het belang van ketenakkoorden in de transitie naar een circulaire economie bepleitte, werden vorige week maar liefst zes circulaire ketenakkoorden getekend tijdens een bijeenkomst van het Platform Circulair Flevoland. Ik was dagvoorzitter tijdens de bijeenkomst en ondersteun de provincie Flevoland als adviseur bij het bereiken van een ambitieus doel: de provincie wil in 2030 bekend staan als belangrijke grondstoffenleverancier voor de circulaire economie.

 

Platform Circulair Flevoland

De derde bijeenkomst van Platform Circulair Flevoland vond 7 september plaats op de Aeres Hogeschool in Dronten. De aanwezigen, onder wie vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven, werden toegesproken door Marc Pruijn, programmamanager van het Rijskbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Hij stelde dat hoewel het Rijk beleid maakt op het gebied van circulaire economie, de transitie regionaal en lokaal moet plaatsvinden. Het tekenen van circulaire ketenakkoorden in de provincie Flevoland is volgens hem dan ook een positieve ontwikkeling die de overheid met veel interesse volgt: zo wordt gekeken naar mogelijkheden voor opschaling en aanknopingspunten voor beleid. Ook Michiel Rijsberman, gedeputeerde in Flevoland, benadrukte het belang van de ketenakkoorden: volgens hem is er de afgelopen jaren heel veel gepraat maar is het nu tijd om concrete stappen te zetten.

 

Ketensamenwerkingen in Flevoland

De zes ketenakkoorden die werden ondertekend zijn gericht op het maken van nieuwe producten van gebruikte materialen of groene grondstoffen. Elke keten bestaat uit een aanbieder van een grondstof, een verwerker en een afnemer voor het product. Het gebruik van plastic afval voor nieuwe producten voor de openbare ruimte en hergebruik van oude dakbekleding als grondstof voor asfalt zijn voorbeelden van de ketenakkoorden die werden ondertekend. Gedeputeerde Rijsberman zette namens de provincie Flevoland zijn handtekening onder alle initiatieven: de provincie levert ketenmanagers die de ketenpartijen helpen om eventuele belemmeringen in bijvoorbeeld bestaande wetgeving te identificeren en aan te pakken. Het Platform Circulair Flevoland liet zien dat het begin er is. Door nu ook door te pakken worden er naar verwachting in de komende jaren nog veel meer ketensamenwerkingen gevormd in de provincie Flevoland.

 

Marieke van der Werf

Directeur Dr2NewEconomy

Oud-Tweede Kamerlid voor het CDA