Regional Implementation Sustainable Economy

Soms lijkt het of alle duurzaamheid gerelateerde uitdagingen neerdalen in de regio. Hoe ga je als (decentrale) overheid daarmee om? De regio vervult een interessante positie om de transitie naar een duurzame economie handen en voeten te geven. De lokale context, aanwezigheid van bedrijven en voorzieningen en de sociaal/economische verhoudingen bepalen de kwaliteit van de leefomgeving. 

Het is effectiever en spannender om op regioniveau de nationale doelstellingen te koppelen in een integrale aanpak. In plaats van aparte programma’s voor energie, mobiliteit, circulaire economie en sociale cohesie. De adviseurs en het netwerk van Dr2 New Economy kennen zowel de nationale beleidsdoelen als de lokale en regionale uitdagingen goed. Wij zijn in staat de brug te slaan tussen ambities, bewoners en de bestuurlijke context. Het eindproduct is de praktische implementatie van geschakelde transitiepaden in een optimistisch en positief traject! 

Binnen RISE worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Ontwikkeling regionale kansenkaart 
  • Ketenregie voor het realiseren van circulaire ketens in de regio 
  • Programma ontwikkeling ten behoeve van implementatie 
  • Opzetten van regionale samenwerkingsverbanden 
  • Inspiratiesessies / kwartiermakers / boegbeeld 
  • Toegepast onderzoek om praktische interventies te formuleren

 

Benieuwd op welke manier het RISE programma in jouw regio kan bijdragen aan de realisatie van een circulaire economie of de energietransitie? Neem contact op met Marieke.

Referentie projecten

CIRCO

Provincie Noord-Holland

Metropoolregio Amsterdam

Provincie Flevoland

Minder afval, meer waarde

Hout hergebruiken: circulaire ketens

Circulaire maakindustrie

Overige opdrachtgevers