Diensten

Dr2 New Economy bouwt aan een nieuwe economie waarin producten en diensten groei opleveren alsmede de leefbaarheid op aarde verbeteren. Het veelzijdige team van specialisten beschikt over diepgaande kennis van energie en de biobased- en circulaire economie. Dr2 New Economy biedt haar opdrachtgevers een uniek aanbod van producten en diensten in relatie tot maatschappelijke trends en praktische businessmodellen. Zowel voor het bedrijfsleven als voor (decentrale)overheden beschikken wij over de benodigde ervaring met betrekking tot actuele uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen, van complexe beleidsstukken tot biobased materiaaltoepassingen. 

Daarbij zoeken we voor iedere toepassing de optimale afweging tussen technologische ontwikkeling en milieuprestaties. Op deze manier worden levensvatbare en toekomstbestendige business proposities en programma’s gecreëerd. Dit doen wij binnen een breed aantal sectoren, van de maakindustrie en bouw tot biomassa, voedsel, toerisme & recreatie. Wij voeren zowel projecten uit in opdracht van het MKB en grote bedrijven als (decentrale) overheden en NGO’s. Ieder project is maatwerk en vanuit de verschillende expertises stellen wij het beste projectteam samen om de meeste impact te maken. Zo bouwen wij aan een nieuwe economie. Specifiek naar iemand op zoek? Maak kennis met ons team.

Benieuwd waar jij met je organisatie in kunt stappen? Neem contact op met ons via 070 392 02 12 of info@dr2neweconomy.com

Nulmeting: Reduceer je negatieve impact en krijg inzicht in de kansen om met minder middelen een betere businesscase te creëren

Weten waar je staat? Door middel van een nulmeting krijg je snel inzicht in de impact van jouw bedrijf op klimaat (CO2-eq), circulariteit en biodiversiteit. Afhankelijk van de specifieke behoefte en wensen van de organisatie, worden de volgende aspecten hierin meegenomen: energieverbruik – afval – plastic – voedsel – gebouwen – infrastructuur – personeel, bedrijfsvoering – toeleveranciers en distributeurs. Ook geven we een aantal hotspots aan waar quick wins haalbaar zijn. Met de nulmeting geef je richting aan de strategie om met minder milieu-impact een betere businesscase te creëren. Een nulmeting geeft:

 • Inzicht in huidige footprint (of milieudruk) van de bedrijfsactiviteiten
 • Inzicht in besparingspotentieel & investeringspotentieel voor de komende 5 – 10 jaar
 • Handelingsperspectief in de vorm van laag en hoog hangend fruit richting implementatie en financieringsmogelijkheden
 • Inzicht t.o.v. bestaande benchmarks (MKI, MPG, EPD)

 

Benieuwd wat een nulmeting voor jou kan betekenen? Neem contact op met Jonah.

Kansenkaart: Inspiratie & kansrijke ontwikkelingsperspectieven op een rij

Hoe maak je strategische keuzes voor de lange- en korte termijn van je bedrijf? Onze kansenkaart laat zien hoe je meer waarde kan creëren voor jouw organisatie, maar ook voor ecologie, biodiversiteit, water behoud en de mensen binnen je organisatieDr2 New Economy identificeert exact díe knoppen in het systeem waaraan gedraaid kan worden. Knoppen om maximale impact te realiseren en de positieve effecten van de organisatie verder te vergroten. Het eindproduct is een kansenkaart met concrete voorbeelden voor waardevermeerdering. Tevens biedt biedt de kaart uitgewerkte cases met cijfers en suggesties om de verduurzaming van jouw organisatie te versnellen.

Welke inzichten biedt een kansenkaart?

 • Invulling aan wat duurzaamheid voor jouw organisatie betekent
 • Kansrijke nieuwe verdienmodellen op korte- en lange termijn
 • Concrete en inspirerende voorbeelden m.b.t. verduurzamingsopgave zoals energie, (verpakkings)materialen, personeel en logistiek
 • Aansluiten van nationale en provinciale subsidies en programma’s bij huidige of nog te ontwikkelen activiteiten

 

Voor de maakindustrie in Overijssel ontwikkelde Dr2 New Economy factsheets die inzicht bieden in de impact van het circulair realiseren van een product. Benieuwd op welke manier een kansenkaart jouw bedrijf een stap verder kan helpen? Neem contact op met Pepijn.

Visie & Strategie: Ontwikkel een toekomstbestendige strategie en word koploper in de sector.

Is jouw organisatie klaar voor de toekomst? De wereld is een speelveld vol veranderingen. Een frisse strategie legt het fundament voor ontwikkeling en implementatie van toekomstbestendige producten, diensten en verdienmodellen. Wij vertalen trends en ontwikkelingen als CO2 beprijzing en de biobased, circulaire economie naar de dagelijkse realiteit van jouw organisatie. In een aantal visie- en strategiesessie worden de kansen uit de buitenwereld samengebracht met de mogelijkheden van jouw bedrijf. Het uitgangspunt: koploper worden binnen jouw sector.

Gezamenlijk geven we zo invulling aan de volgende thema’s en ontwikkel je een toekomstbestendige visie en strategie:

 • Waardeoptimalisatie van producten en/of diensten
 • Vergroten van positieve impact
 • Nieuwe partnerships
 • Effectief hergebruik van reststromen
 • Hernieuwbare energievoorziening
 • Certificeringen
 • Interne bedrijfscultuur

 

Benieuwd wat dit voor jou kan betekenen? Neem contact op met Pepijn. Meer weten over toekomstbestendig ondernemen? Lees hier onze blog over generatieve business. 

Circulaire proposities: implementatie van kansrijke nieuwe business proposities

Hoe maak je concreet de slag naar circulariteit? Dr2 New Economy werkt als inhouse (business)developer met jouw organisatie mee, aan de ontwikkeling en implementatie van circulaire proposities. Op basis van concrete KPI’s, zoals reductie van primaire grondstoffen en CO2-uitstoot, worden veranderingen geïmplementeerd. Indien een succesvolle circulaire propositie vraagt om ketenbenadering, werkt Dr2 New Economy samen met ketenpartners of andere betrokkenen. Het eindproduct is zowel de ontwikkeling van een kansrijk circulair businessconcept, als het traject daar naar toe: collega’s raken betrokken, je geeft nieuwe betekenis aan samenwerking met toeleveranciers en afnemers, en het klantcontact wordt versterkt.

Hoe worden circulaire proposities ontwikkeld met Dr2 New Economy?

 • Opzetten van ketensamenwerking en indicatie doorrekening business case
 • Sluiten van kringlopen van energie, water en materiaalstromen
 • Productpropositie: reuse / upcycling van materialen; biobased alternatieven; klimaatneutrale productontwikkeling
 • Bedrijfspropositie: Implementatie van circulaire verdienmodellen

 

Ook een prijswinnende keten opzetten? Neem eens een kijkje naar ons circulaire houtketen project voor de provincie Noord-Holland of neem direct contact op met Iris.

RISE: regionale implementatie sustainable economy

Soms lijkt het of alle duurzaamheid gerelateerde uitdagingen neerdalen in de regio. Hoe ga je als (decentrale) overheid daarmee om? De regio vervult een interessante positie om de transitie naar een duurzame economie handen en voeten te geven. De lokale context, aanwezigheid van bedrijven en voorzieningen en de sociaal/economische verhoudingen bepalen de kwaliteit van de leefomgeving. 

Het is effectiever en spannender om op regio niveau de nationale doelstellingen te koppelen in een integrale aanpak. In plaats van aparte programma’s voor energie, mobiliteit, circulaire economie en sociale cohesie. De adviseurs en het netwerk van Dr2 New Economy kennen zowel de nationale beleidsdoelen als de lokale en regionale uitdagingen goed. Wij zijn in staat de brug te slaan tussen ambities, bewoners en de bestuurlijke context. Het eindproduct is de praktische implementatie van geschakelde transitiepaden in een optimistisch en positief traject!

Binnen RISE worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Ontwikkeling regionale kansenkaart
 • Ketenregie voor het realiseren van circulaire ketens in de regio
 • Programma ontwikkeling ten behoeve van implementatie
 • Opzetten van regionale samenwerkingsverbanden
 • Inspiratiesessies / kwartiermakers / boegbeeld
 • Toegepast onderzoek om praktische interventies te formuleren

 

Benieuwd op welke manier het RISE programma in jouw regio kan bijdragen aan de realisatie van een circulaire economie of de energietransitie? Neem contact op met Marieke. Bekijk hier een aantal projecten die we binnen RISE reeds hebben uitgevoerd.