Projecten

‘Minder afval, Meer waarde’

De gemeente Oss loopt aan tegen stijgende kosten van afvalinzameling en dreigt haar doelstellingen van minder dan 96kg restafval per jaar en een scheidingspercentage van 75% in 2020 niet te realiseren. De gemeente wil haar bewoners stimuleren afval beter te scheiden en zo minder restafval te produceren zodat de doelstellingen alsnog behaald kunnen worden.  Daarom is Dr2 New Economy gevraagd inzichtelijk te maken welke scenario’s er voor de gemeente zijn, welke impact de verschillende oplossingen hebben, wat het servicelevel is voor de inwoners en wat de kosten zullen zijn.

Dr2 New Economy heeft samen met associate Florens Slob een keuzedocument ontwikkeld waarin de verschillende opties voor het inzamelen van huisvuil inzichtelijk zijn gemaakt. Hierin zijn de best-practices van andere gemeenten en gegevens over gescheiden verwerking van afval meegenomen en is inzichtelijk geworden welk afvalinzamelingsysteem het meest geschikt is voor de gemeente Oss. De door Dr2 New Economy ontwikkelde scenario’s bieden de gemeenteraad van Oss een leidraad bij het maken van een keuze voor afvalinzameling. Tevens heeft Marieke een podiumbijeenkomst gemodereerd met inwoners en gemeenteraadsleden. Tijdens deze bijeenkomst zijn is het keuzedocument besproken en zijn de vervolgstappen van de gemeente toegelicht.