Projecten

Strategie CE en keten-initiatieven Flevoland

De provincie Flevoland heeft Dr2 New Economy gevraagd mee te werken aan het formuleren van een strategie om de transitie naar de circulaire economie in de regio te versterken. hebben wij het platform Flevoland Circulair opgezet waarmee ondernemers met elkaar in contact komen en zo ervaringen en lessen met betrekking tot de transitie naar een circulaire economie kunnen uitwisselen. Vanuit die rol is Marieke van der Werf daarna gevraagd om als boegbeeld Circulaire Economie in de provincie op te treden. Als boegbeeld zat Marieke verschillende bijeenkomsten van het platform voor waarbij ondernemers en ketens bijeenkwamen om te spreken over een circulair Flevoland. Tevens organiseerde Dr2 New Economy verschillende werkbezoeken van Kamerleden georganiseerd. Vanuit de ontwikkelde strategie en de activiteiten in de regio was Dr2 New Economy betrokken bij het tot stand komen van zeven circulaire ketens op het gebied van natuurvezels, rotorbladen en dakbedekking. Inmiddels zijn deze ketens alle zeven tot een ketenakkoord gekomen waarin ze hun inspanningen en circulaire plannen hebben vastgelegd.