Opdrachtgevers

Provincie Flevoland

De provincie Flevoland heeft Dr2 New Economy gevraagd mee te werken aan het formuleren van een strategie om de transitie naar de circulaire economie in de regio te versterken. Inmiddels treedt Marieke van der Werf op als boegbeeld Circulaire Economie in de provincie en daarvoor heeft Dr2 New Economy verschillende werkbezoeken van Kamerleden georganiseerd en zijn wij bezig met het opzetten van een icoonproject in de regio. Tevens hebben wij het platform Flevoland Circulair opgezet waarmee ondernemers met elkaar in contact komen en zo ervaringen en lessen met betrekking tot de transitie naar een circulaire economie kunnen uitwisselen. Vanuit de ontwikkelde strategie en de activiteiten in de regio zijn er inmiddels zeven ketenakkoorden getekend, waarbij ondernemers samen aan de slag gaan met de circulaire economie.