Projecten

CIRCO

Veel bedrijven willen aan de slag met circulariteit maar weten niet hoe. CIRCO heeft in opdracht van het RVO een methodologie ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen leren over circulair design. Hiermee kunnen zijn direct aan de slag hun producten of diensten circulair te ontwerpen. CIRCO wil provincies ondersteunen in het opzetten van CIRCO tracks voor bedrijven binnen de eigen regio.

Dr2 New Economy is uitvoerder van CIRCO en verantwoordelijk voor de activatie bij regionale overheden in combinatie met de transitie agenda’s. Namens CIRCO activeert Dr2 New Economy de provincies in het bijeenbrengen van de bedrijven die samen met hun ketenpartners willen leren over circulair ontwerpen en direct aan de slag gaan met (her)ontwerp van eigen producten en diensten.

Tevens dragen de adviseurs van Dr2 New Economy bij aan innovatieprojecten van CIRCO. Zo ontwikkelden zij een e-demo van de methodiek en een webinar over de kansen van circulaire businessmodellen.

Zie de CIRCO website voor meer informatie en mogelijkheden tot deelname van een CIRCO track.