Categorie archieven: Nieuws

Concreet inzicht in de mogelijkheden voor een circulaire maakindustrie provincie Overijssel

Als je wil weten hoe je concreet aan de slag kan gaan met circulaire verdienmodellen wil je inzicht in wat de mogelijkheden zijn. Met dit vraagstuk als uitgangspunt zijn we aan de slag gegaan met de verkenning van de impact van het circulair realiseren van een aantal veel voorkomende producten uit de Overijsselse maakindustrie. Voor de volgende productcategorieën is een verkenning uitgevoerd naar de circulaire kansen: Zoutstrooier, Uninterruptible power supply (UPS) systemen, Industrial Food processors, CNC-systemen en High-tech radar systemen. Deze inzichten zijn benut in de Regionale Transitieagenda (RTA) Maakindustrie van de provincie Overijssel en uitgewerkt in factsheets.

De ontwikkelde factsheets geven inzicht in de factoren die van invloed zijn op de maakindustrie en illustreren tevens wat de kansen zijn voor de Overijsselse circulaire maakindustrie. We zijn trots dat onze factsheets en bijbehorende database nu openbaar beschikbaar zijn zodat iedereen zelf inzicht heeft en kan experimenteren met de mogelijkheden die de circulaire economie biedt.

Maakindustrie: razendsnelle innovaties en slimme systemen
De veranderingen in de maakindustrie gaan razendsnel. Uniforme massaproductie is getransformeerd naar ‘persoonlijk’ en ‘op maat’, technologische innovaties maken producten up-to-date en digitaal is de standaard geworden. Trends als the Internet-of-Things en de inzet van Big Data bieden bedrijven uit de maakindustrie dan ook enorme kansen. Door bijvoorbeeld sensoren in te bouwen kunnen systemen zelf meten wanneer bepaalde onderdelen aan vervanging toe zijn, waardoor de levensduur van producten verlengd kan worden met slimme toepassingen. Zo gaan innovaties sneller en worden producten slimmer en beter afgestemd op de veranderlijke wensen van de klant.

Wat maakt de maakindustrie zo interessant voor nieuwe verdienmodellen?
In complexe en intelligente systemen wordt veel gebruik gemaakt van waardevolle en schaarse metalen en voor verschillende grondstoffen bestaan er risico’s voor leveringszekerheid. Daarom is het van belang om na te denken hoe grondstoffen op een hoogwaardige manier kunnen worden ingezet, om zo de kansen die de innovaties in de sector bieden nu én in de toekomst te kunnen benutten.

Het elektronisch afval (e-waste) afkomstig uit dit type high-tech producten kan vaak nog slecht verwerkt worden waardoor de waarde van de componenten en materialen verloren gaat. Het winnen en bewerken van deze grondstoffen is zeer energie intensief met een hoge milieu-impact als gevolg. Enkele componenten bevatten 1000 keer meer waarde dan de materialen waar deze uit voortkomen. De vraag naar deze materialen en componenten gaat stijgen waardoor het ook van belang is na te denken hoe deze componenten behouden kunnen worden, dit biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen waarmee milieu-impact wordt voorkomen en deze schaarse materialen behouden blijven.

De factsheets bieden inzicht in de kansen voor circulaire verdienmodellen die zijn gericht op het behouden van de waarde van het product. De verschillende manieren van waardebehoud in de circulaire economie tonen aan dat er veel kansen liggen voor bedrijven in Overijssel. Met nieuwe verdienmodellen kunnen bedrijven meer waarde creëren met minder middelen en worden ze minder afhankelijk van de aanvoer van schaarse (virgin) grondstoffen en kritische materialen. Door met nieuwe verdienmodellen van het verkopen van producten naar het aanbieden van diensten over te gaan worden grondstoffen efficiënter gebruikt en zal de waarde van grondstoffen op product-, component- en materiaal niveau behouden blijven. Daarnaast is het mogelijk met de huidige producten meerdere gebruikers te bedienen.

Openbare database en factsheets
Dr2 New Economy gelooft in de kracht van het delen om innovatie te bereiken; daarom is zijn de factsheets en databases beschikbaar voor iedereen die meer inzichten wil in de kansen voor de maakindustrie. Alle factsheets en databases zijn opgenomen in de Regionale Transitieagenda’s van de maakindustrie in Overijssel.

Impact van dit project

‘Doordat we inzichtelijk maken voor welke grondstoffen er risico’s zijn m.b.t. leveringszekerheid en ook laten zien welke materialen de meeste CO2 impact hebben, wordt het mogelijk concreet nieuwe materialen en verdienmodellen in te zetten om toch economische kansen te blijven benutten.’Pepijn Duijvestein (Dr2 New Economy)

“Het is lastig om omvangrijke en zeer diverse grondstofstromen te identificeren in de maakindustrie. Door op productniveau te kijken wordt goed duidelijk wat de mogelijke bijdrage van de maakindustrie kan zijn aan grondstoffenreductie en CO2 besparing. Ook het economisch potentieel voor de regionale economie is groot. Door deze kansen inzichtelijk te maken kunnen we betere beleidskeuzes maken.”  Jos Mulder (Provincie Overijssel)

Voor meer informatie over de openbare database, en de Regionale transitieagenda Maakindustrie neem contact op met pepijn@dr2neweconomy.com.

Documenten

Houtketen project van Dr2 New Economy en de provincie Noord-Holland wint Circular Award Public!

Tijdens de tweede editie van de Nationale Conferentie Circulaire Economie op 3 februari hebben Dr2 New Economy en de provincie Noord-Holland de Circular Award in de categorie Public in ontvangst mogen nemen. Uit de 121 inzendingen kozen zowel de vakjury als het publiek de circulaire houtketens als winnaar.

Economische waarde en circulaire meerwaarde
Dr2 New Economy en Metabolic voerden een verkenning uit naar de potentiële economische waarde van het hoogwaardig hergebruiken van hout uit de bouw & sloop. Hieruit kwam dat herbruikbaar hout binnen de Metropoolregio Amsterdam alleen al een waarde van €200 miljoen op jaarbasis vertegenwoordigd. Daarop heeft de provincie Noord-Holland Dr2 New Economy gevraagd een aantal pilot houtketens te realiseren in de regio.

Deze aanpak biedt veel kansen voor de toekomst. Dat werd bevestigd op de conferentie, waar veel aandacht was voor de potentie van hout. Zo benadrukte Frans Timmermans de kansen voor houtbouw gezien het feit dat hout zorgt voor CO2 opslag. De jury roemde het winnende project als mooi voorbeeld van Holland als houtland. Juryvoorzitter Vet: “Hout houdt heel lang CO2 vast als je het gebruikt voor een langdurige toepassing in, bijvoorbeeld, de bouw. Er is ook bijna geen circulairder materiaal te bedenken dan hout.” Marten de Vries van de provincie Noord-Holland is het hier helemaal mee eens: “Nederland is Houtland en het is mooi om te zien dat die keten nu ook echt sluit.”

Circulaire houtketens in de praktijk
Binnen deze pilot houtketens zijn de ketenpartners samen aan de slag gegaan. Zo zijn 1.200 balken uit de busremise in Zaandam gedemonteerd en beschikbaar gemaakt voor nieuwe toepassingen in de bouw. Via een tweede pilot wordt gekeken hoe resthout als snoei-, tak-, top- en stamhout uit plantsoenen en parken van de stad, in de bouw hergebruikt kan worden.

Openbare data voor de markt
Dr2 New Economy en de provincie Noord-Holland hechten er veel waarde aan om de drempels om voor circulaire oplossingen te kiezen zoveel mogelijk weg te nemen. Daarom is ervoor gekozen om de gegevens uit deze verkenning openbaar beschikbaar te stellen in de vorm van een database en een rekenmodel zodat de markt er vrij gebruik van kan maken.

Bekroning op ons werk
Pepijn Duijvestein (directeur Dr2 New Economy): Het geeft kippenvel om te zien dat bedrijven de kansen van circulaire economie oppakken doordat wij de potentie van nieuwe verdienmodellen en CO2 besparing inzichtelijk maken. Als onderzoek-, programma- & adviesbureau laten wij zien dat door anders te denken en data openbaar beschikbaar te stellen het bedrijfsleven de kansen oppakt en durft te investeren. Ik ben dan ook enorm trots dat we dit soort programma’s kunnen ontwikkelen voor bedrijven en overheden waarmee circulaire economie in de praktijk wordt vormgegeven.

Voor Dr2 New Economy is de realisatie van dit project en de ontvangst van de Circular Award dan ook een bekroning op ons werk waarin wij ons hebben bevraagd wat onze rol als adviesbureau is. Zo zijn we op zoek gegaan op welke manier we programma’s kunnen ontwikkelen waarin beleid en bedrijfsleven bij elkaar komen en elkaar versterken. Wat hierin een belangrijke rol speelt is het op gang brengen van ketens met als doel om samen die circulaire economie vorm te geven. Elke stap waarin materialen hoogwaardig hergebruikt worden, draagt bij aan de realisatie van die ketens. Zo leren we in alle projecten die we doen samen met onze ketenpartners. Circulaire economie is proberen, samenwerken, herijking, onderzoeken en toepassen en wij zijn ontzettend trots met deze erkenning voor onze aanpak!

Meer weten over dit project? 
Lees hier het artikel over onze nominatie.
Lees hier het persbericht van de provincie Noord-Holland. 
Lees hier het persbericht van het Versnellingshuis Nederland Circulair.
Lees hier meer over het project.

Dr2 RES-Academie: ondersteuning van bestuurders in de regionale energiestrategie

De opgave                  

Nederland bevindt zich in een transitie, die, om de doelen van het Parijs-akkoord te behalen een ingrijpende verandering van onze energievoorziening beoogt. Inmiddels is het Klimaatakkoord gepubliceerd en dertig regio’s zijn lokaal vorm aan het geven wat landelijk is bedacht. Het bestuurlijk talent dat deze uitdaging aangaat verdient vanzelfsprekend de best beschikbare ondersteuning. Met dit streven is er de afgelopen maanden door de Rijksoverheid, RVO en VNG gewerkt aan een ondersteuningsprogramma voor de uitvoering van de RES.

Aanvullend op dit aanbod, richt de Dr2 RES-Academie zich specifiek op ondersteuning van bestuurders en managers. Sturing geven aan de regionale energietransitie in het krachtenveld tussen top-down kaders en bottom-up wensen en tussen interbestuurlijke afstemming en politieke verantwoording is beslist geen sinecure. De Dr2 RES-Academie biedt antwoorden op de vragen die hieruit voortkomen en helpt valkuilen te vermijden.

Dr2 RES-Academie is een co-creatie van de transitie-experts van Dr2 New Economy, public affairs-specialisten van Dröge & van Drimmelen en een breed netwerk aan experts en sleutelfiguren binnen de Regionale Energiestrategieën (RES). Bezoek de pagina van de Dr2 RES Academie hier: www.dr2resacademie.nl

De vraagstukken

Enkele van de door ons gesignaleerde vraagstukken zijn:

  1. Vanuit welke (gezamenlijke) visie ga ik het project aan?
  2. Welke positie past mij in het krachtenveld?
  3. Hoe betrek ik alle stakeholders?
  4. Wat heb ik nodig t.a.v. de inhoud?
  5. Wie leidt de onderhandelingen naar een concreet bod?

Op onder meer deze terreinen biedt de Dr2 RES-Academie voor RES-bestuurders in de regio een module bestaande uit: inspirerende lezing, kennis-uitwisseling, inhoudelijke workshop, vaardigheidstraining.

Meer informatie

Marieke van der Werf
Partner en Senior Adviseur Dröge & van Drimmelen en Dr2 New Economy
Voormalig deelraadslid Gemeente Amsterdam en oud-Tweede Kamerlid woordvoerder energie, specialist bestuur & beleid, energie en public affairs
mariek@dr2neweconomy.com / 06 50 41 98 96

Iris Grobben
Junior adviseur Dr2 NewEconomy
specialist transitie vraagstukken en participatieprocessen
iris@dr2neweconomy.com / 06 49 32 17 26

Sander des Tombe
Junior adviseur Dröge & van Drimmelen
specialist public affairs en financiële haalbaarheid
s.des.tombe@dr2.nl / 06 53 19 41 81

 

Junior Adviseur Jonah Link versterkt Dr2 New Economy

Vanaf 1 april 2019 is Jonah Link aangenomen als Junior Adviseur bij Dr2 New Economy. Jonah zijn ervaring als freelance adviseur en onderzoeker op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie sluit aan bij de behoefte in het groeiende portfolio van Dr2 New Economy.

Tijdens zijn master, Sustainable Business & Innovation in Utrecht, is Jonah als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan en heeft hij aan verschillende projecten meegewerkt voor zowel overheid als bedrijfsleven door het geven van trainingen en workshops. Op basis van de kennis en ervaring die Jonah de afgelopen jaren heeft opgedaan is hij ervan overtuigd dat de transitie naar een fundamenteel duurzame economie voornamelijk wordt belemmerd door sociale en economische factoren. De stap naar de nieuwe economie vraagt daarom om een creatieve en ondernemende houding waarbij overheid en het bedrijfsleven intensief samenwerken om een mooi toekomstperspectief te realiseren. Op basis van deze overtuiging is Jonah begonnen als junior adviseur in het snelgroeiende team van Dr2 New Economy.

Gedurende zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in onder andere de sociale en economische implicaties bij duurzame en technologie gedreven innovatie. Verder is hij afgestudeerd op circulaire strategieën bij het voorkomen van voedselverspilling in opdracht van gemeente Amsterdam. De bevindingen van het onderzoek van Jonah worden op dit moment voortgezet in samenwerking met Universiteit Utrecht en gemeente Amsterdam. Hier wordt een tool ontwikkeld waarmee horecazaken de hoeveelheid voedselverspilling in kunnen schatten, de kosten te zien krijgen en op basis daarvan verschillende oplossingen en de potentiële impact op zowel economische als milieu-indicatoren.

In zijn onderzoek ondervond hij dat in de Amsterdamse horeca sector op dit moment ongeveer 34.580 ton eetbaar voedsel per jaar wordt verspild. Een groot aandeel van deze verspilling vindt al plaats tijdens het snijden en bereiden van producten. Het menu is vaak zo ontworpen dat er bij de inkoop geen rekening wordt gehouden met nog eetbare reststromen. Exemplarisch hiervoor was dat er in een van zijn case studies courgettes en tomaten ingekocht werden waarvan meer dan 70% vrijwel rechtstreeks in de vuilnisbak belandden. Chefs kunnen bij de samenstelling van het menu al rekening houden met reststromen door deze hoogwaardig te verwerken in andere recepten op de kaart. Zo ontstaat er een dubbele winst doordat er minder hoeft worden ingekocht. Dit zorgt voor minder transport, (indirecte) CO2-emissies en lagere kosten.

Jonah heeft zijn master in Sustainable Business & Innovation afgerond aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast was hij deelnemer aan het master label programma van Climate-KIC gericht op het tegengaan van klimaatverandering door middel van ondernemerschap en innovatie. Daarvoor heeft hij zijn bachelor Future Planet Studies behaald aan de Universiteit van Amsterdam met een specialisatie in Planologie en circulaire gebiedsontwikkeling.

Verder kennismaken met Jonah? Klik hier voor zijn persoonlijke pagina.

Pepijn Duijvestein mede-directeur Dr2 New Economy

Met ingang van 1 januari 2019 is Pepijn Duijvestein aangesteld als directeur bij Dr2 New Economy. Samen met oprichter/directeur Marieke van der Werf stuurt hij vanaf dit jaar het bedrijf aan. Duijvesteins ervaring als innovatieve ondernemer sluit aan bij de behoefte in het groeiende portfolio van Dr2 New Economy.

Dr2 New Economy: Jong bureau, volwassen ervaring

Dr2 New Economy is begin 2017 gestart als zusterbedrijf van Public Affairs bureau Dröge & van Drimmelen. Directeur/aandeelhouder Van der Werf zag in haar expertisegebieden energie en circulaire economie dat bedrijven behoefte hebben aan experts die helpen concrete stappen te zetten naar een nieuw economisch perspectief. Eind 2017 sloot Pepijn Duijvestein zich bij haar aan en sindsdien versnellen ze gezamenlijk, met een groeiend team, de energie- en circulaire transitie bij bedrijven en overheden.  

Nieuwe directeur, nieuwe propositie

De afgelopen twee jaar heeft Dr2 New Economy zich bewezen als gedegen en innovatieve partner bij verschillende opdrachtgevers die de stap maken naar circulaire bedrijfsvoering. Aan de politiek/bestuurlijke expertise van Van der Werf voegt Pepijn Duijvestein de implementatie van nieuwe businessmodellen toe. De samenwerking leidt tot de propositie dat Dr2 New Economy de gewenste transitie, van idee tot implementatie, realiseert in de praktijk in plaats van met een adviesrapport. Ook de aanpak van het bureau is scherper gesteld: we hebben ‘New Economy as a Service’ (NE-AAS) ontwikkeld. Dit is een full-service pakket waarbij ons team flexibel ingezet kan worden naargelang de vraag van de opdrachtgever.

Pepijn Duijvestein

Pepijn Duijvestein is geschoold in de technische bedrijfskunde en is al 10 jaar ondernemer bij verschillende innovatie bedrijven en projecten. Voor zijn aantreden bij Dr2 New Economy was hij incubation manager bij YES!Delft waar hij 30 technische startups heeft ondersteund in het op de juiste manier naar de markt krijgen van hun product. Hij is een creatieve en daadkrachtige systeemdenker die voor verschillende provincies, regio’s en bedrijven duidelijk de volgende stap weet te definiëren in hun transitie naar een circulair model of strategie. Zelf is hij als pionier bezig met het ontwikkelen van zijn eigen drijvende woning met energie- en circulaire oplossingen in het coöperatieve project Schoonschip.

Voor meer informatie
Marieke van der Werf, 06 50 41 98 96