Nieuws

Blog berichten

Tweets

@Dr2NewEconomy en Stec Groep hebben in opdracht van de Bouwcampus en de Verstedelijkingsalliantie een eerste versie van een ruimtelijk en economisch model voor een circulair grondstoffencluster ontwikkeld. Lees hier het volledige rapport: https://debouwcampus.nl/bestanden/transitietrajecten/Circulair_Grondstoffencluster/documenten/rapport_circulairgrondstoffencluster_25092020.pdf

Samenwerken met @Dr2Som aan een duurzame fysieke leefomgeving. Welkom!

Samen GOED verdienen in een nieuwe economie!
2e Kamerverkiezingen 2021 bieden kans: om DH politiek te laten zien dat er draagvlak is voor toekomstbestendig beleid. Ik ben verkiesbaar: Minister van de nieuwe economie #nieuweeconomie https://www.ministervandenieuweeconomie.nl/#pepijn-duijvestein @MVO_NL @Dr2NewEconomy