Oneindige kansen in de nieuwe economie

Er is een transitie naar een nieuwe economie gaande. De ontwikkelingen van klimaat, grondstoffen, innovatieve technieken en digitalisering houden ons bezig en vormen ons werkgebied. De behoefte van de samenleving verandert waardoor er nieuwe verdienmodellen mogelijk zijn zodat we met dezelfde middelen meer waarde kunnen toevoegen. Dr2 New Economy ontwerpt programma’s en strategieën tot systeemverandering en benut de business kansen die zich hierin voordoen. Zo nemen wij gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de huidige samenleving en de generaties na ons.

Jarenlange kennis en ervaring op vele plaatsen in de maatschappij, van overheid tot ondernemerschap, stoppen wij nu in ons jonge nieuwe bureau. Deze ervaring benutten wij om de transitie naar hernieuwbare energie en circulaire economie te versnellen. Wij ontwikkelen schaalbare concepten waar de markt zelf mee aan de slag kan. Dit doen we met een breed aanbod van diensten. Zo realiseren wij inzicht in potentiële kansen en daarmee brengen wij mensen en organisaties in beweging om relevante concepten, producten en diensten te maken die voor ons allen winstgevend zijn. Zo realiseren wij samen met onze opdrachtgevers impact, niet door alleen te praten, maar vooral door onderzoek toe te passen, te experimenteren en te implementeren.

Benieuwd waar jij met je organisatie in kunt stappen? Neem contact op met ons via 070 392 02 12 of info@dr2neweconomy.com

 

Nulmeting

Reduceer negatieve impact en krijg inzicht in de kansen voor een betere businesscase.

Lees meer

Kansenkaart

Inspiratie & kansrijke ontwikkelings- perspectieven op een rij.

Lees meer

Visie & strategie

Ontwikkel een toekomstbestendige strategie en word koploper in de sector.

Lees meer

Circulaire proposities

Implementatie van kansrijke nieuwe business proposities.

Lees meer

R.I.S.E.

Regional Implementation Sustainable Economy.

Lees meer

Projecten

Business kansen met circulair design

Innovatie, Ondernemerschap en Icoonketens Provincie Noord-Holland

Kansen urban mining Metropoolregio Amsterdam

Strategie en circulaire ketens Provincie Flevoland

Nieuws

More news and blogs