Dr2 New Economy | Blogs
180
page-template-default,page,page-id-180,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Blogs

  • Tegelijk met de Transitieagenda’s presenteerde begin dit jaar het Planbureau voor de Leefomgeving een voorstel voor de monitoring van circulaire economie in Nederland. De ambities van het Rijksbrede Programma ‘Nederland Circulair in 2050’ vormen het uitgangspunt voor een systeem dat zowel het gebruik van grondstoffen......

  • Begin deze maand zijn de transitie-agenda’s circulaire economie gepresenteerd: gedegen stukken met lange termijn visies en korte termijn acties voor vijf sectoren. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat met een nieuw monitoringssysteem de voortgang meten. De transitie-agenda’s vloeien voort uit het zogenaamde Grondstoffenakkoord, dat een......

  • Drie majeure bewegingen leiden tot een nieuwe verhouding tussen burger en overheid. Eén komt vanuit de samenleving zelf: de toenemende mondigheid van mensen krijgt vorm via sociale media en wordt opgepikt door de publieke kanalen, wat weer versterkend werkt op die mondigheid. Een tweede beweging......

  • Van onze zusterorganisatie DR2 Events & Campaigns Onlangs was Dr2 Events aanwezig bij C-day van Logeion en werden we getrakteerd op een presentatie van Cody Keenan. Keenan startte in 2008 zijn carrière als campagnemedewerker van Barack Obama en werd in 2013 director of speechwriting voor......

  • Van onze moederorganisatie Droge & van Drimmelen: “Vandaag krijgt de Tweede Kamer de kans iets te doen aan haar eigen lobbyblindheid”, kopte de Volkskrant vanochtend. De Tweede Kamer spreekt namelijk met minister Plasterk over de initiatiefnota Lobby in Daglicht. Veel politieke partijen zien dat lobby......

  • Exclusive roundtable “Export to China focused on innovative machinery and equipment” on April 6th in Amsterdam. http://bit.ly/2lKUu4C Are you a senior-level sales manager or directors of a company with early or advanced activities in China? Sign up now! Limited seats available. Experts include Rosario Di......

  • “Een brede inbreng vanuit de samenleving bevordert een brede afweging van belangen en komt de kwaliteit van beleid, besluitvorming en wetgeving ten goede”, schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in de reactie op de nota Lobby in Daglicht van de PvdA-Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid......

  • Klimaat- en milieuproblemen zijn niet links of rechts. Maar ze worden wel mogelijk gemaakt door politieke keuzes. Bijvoorbeeld door het toestaan van vervuilende industrie, of door akkoord te gaan met ontbossing, of door miljoenen auto’s op fossiele brandstoffen te laten rijden. We kunnen die problemen......

  • Round Table Export to China: Innovative machinery and equipment – 5 April 2017, Brussels Together with three other leading firms in EU-China business relations, Dr2 Consultants organizes a practical workshop on exporting innovation to China. High-end equipment manufacturing has been declared one of the key......

  • In hun onlangs gepresenteerde Klimaatwet vallen Klaver en Samsom opnieuw in de valkuil van de dubbele doelstelling. Wie klimaatverandering wil tegengaan richt zich op CO2-reductie. Logisch dus dat twee van de drie doelstellingen in het voorstel hierover gaan: 50% reductie in 2030; 95% minder CO2......